Secondaire

Primaire

Base

Bulletin

Premium

Ultimate

Premium

Répertoire des élèves

V

V

V

V

V

Répertoire des enseignants

V

V

V

V

V

Répertoire des contacts

V

V

V

V

Valves électroniques

V

V

V

V

V

Messagerie interne

V

V

V

Grille des cours

V

V

V

V

V

Horaire des cours + Agenda

V

V

V

V

Journal de classe numérique

V

V

V

V

Réservation des locaux

V

V

V

Gestion du travail collaboratif

V

V

V

Gestion des présences (+SMS)

V

V

V

Carnet de cotes + Bulletin

V

V

V

V

UAA (CPU)

V

V

SIPS

V

V

Dossier de suivi de l’élève (dont PIA)

V

V

V

Bibliothèque de fichiers

V

V

Import PRO-ECO

V

V

V

Import EDT

V

V

Accès à B-Student

V

V

Accès à B-Parent

V

V

Entretien des locaux

V

Bibliothèque scolaire

V

Stages

V